पशुपंक्षी किन विरामी पर्छन् ? रोग लाग्नै नदिन के गर्ने ?
बाख्रा तथा पाठापाठीको दाना वनाउने फरमुला, वनाउने तरीका र खुवाउने तरीका
कृषि क्षेत्रमा बिषादीको प्रयोग
कृषि क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण महानुभावहरुमा प्लान्ट क्वारेन्टिन एवं बिषादी व्यवस्थापन केन्द्रको अनुरोध