रेबिज सप्ताह 2023
भ्याक्सीनेटर अभिभूखिकरण कार्यक्रम २०७८
मत्स्य दिवस २०७८
एक दिने मत्स्य व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरुसंग अन्तरक्रिया गोष्ठी
मिति २०७६/१०/७ गतेका दिन ४०० जना कृषकहरुको पशुपन्छीहरुको स्वास्थ्य परिक्षण तथा उपचार
केवटलियामा निःशुल्क औषधी वितरण
1 दिने पशु स्वास्थ्य तथा बांझोपन निवारण शिविर
मत्स्य बिकास को कार्यक्रम को अवलोकन तथा अनुगमन गर्दै
चौधौं बिश्व रेबिज दिवस
बिश्व पशुपन्छी दिवसका दिन रुपन्देही स्थित गौशाला लाई प्राथमिक उपचार किट बितरन गर्दै
भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, भैरहवा